Jihad kejam?!

Islam adalah satu agama yang telah diutuskan Allah dengannya Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi sejak dulu lagi. Kemudian, Allah mengutuskan dengannya Nabi kita Muhamad s.a.w dan Allah telah menjadikan Islam untuk manusia hingga ke hari kiamat.

******************

Islam adalah satu agama yang mengatur kehidupan manusia serta perhubungannya dan mengarah mereka kepada risalah mereka di dunia agar mereka berbahagia di akhirat. Dan Islam adalah satu agama damai, aman, merdeka, dan adil. Islam adalah agama kecintaan, kasih sayang, tolong menolong dan imbang mengimbangi, ia menyuruh dengan segala yang baik dan melarang dari segala yang buruk.

*****************

NAMUN!

Allah juga telah menjadikan Jihad sebagai satu kewajipan penyudah ke atas orang-orang Islam sehinggalah hari kiamat, ia mendorong orang Islam supaya cinta kepada mati Syahid, serta meninggikan kedudukan para syuhada. Tanpa Jihad tidak berdirilah tunggak bagi agama ini, maka tersebarlah kebatilan serta meratalah kerosakan. Allah swt telah memerintahkan orang-orang Islam supaya bersiap sedia dengan kekuatan dengan firmannya:

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui; sedangkan Allah mengetahuinya. (al Anfal: 60).
Sebagaimana yang dikatakan orang: Sesungguhnya persediaan adalah sebaik-baik jalan ke arah keselamatan. Firman Allah Taala lagi:
Kerana itu, hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar.
(an-Nisa': 74).
Begitu juga Allah telah menjanjikan kepada mereka yang tidak berjuang dengan seburuk-buruk balasan.
Jihad di jalan Islam adalah semulia-mulia tujuan. Juga, jalannya itu merupakan semulia-mulia jalan. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan pencerobohan. Adapun orang-orang Islam apabila mereka berperang, mereka tidak melampaui batas, mereka tidak menghancurkan, mereka tidak merosakkan (memotong) tumbuhan, tidak mencuri, tidak merampas harta benda, dan mereka juga tidak mencerobohi tempat-tempat larangan dan suci.
Maka mereka dalam peperangan itu adalah sebaik-baik pejuang sebagaimana mereka juga dalam perdamaian mereka adalah sebaik-baik orang yang berdamai.
Begitu juga, telah nyata larangan membunuh wanita, kanak-kanak, orang-orang tua, serta larangan daripada membunuh orang-orang yang cedera, menghina rahib-rahib dan orang-orang yang bertapa (ber'uzlah). Dan sesiapa yang tidak memerangi tentera Islam adalah selamat.
Salahkah Jihad? Demi mempertahankan 'aqidah. Jika Jihad itu kejam(seperti kata 'mereka2'), bagaimana pula dengan serangan-serangan terhadap orang-orang awam (civilian), dan kekejaman yang telah 'mereka2' lakukan?
Di antara kata-kata al Imam as-Syahid Hasan al-Banna dalam Risalah al Jihad di bawah tajuk,"Kenapa seorang Islam itu tidak berjuang" yang berbunyi:
Allah mewajibkan Jihad ke atas orang-orang Islam bukanlah untuk membawa kepada pencerobohan, dan bukan juga satu cara untuk menyempurnakan tamak haloba individu, tetapi sebagai benteng pelindung untuk dakwah, serta jaminan untuk orang Islam, juga untuk menyempurnakan Risalah al Kubra (Risalah yang besar) yang dipikul bebannya oleh orang Islam iaitu risalah memimpin manusia kepada kebenaran dan keadilan.
Dan Islam,meskipun mewajibkan peperangan,juga telah mengambil berat hal perdamaian.
Sebagaimana firman Allah:
Dan jika mereka bermaksud kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah..
(al Anfal: 61).
Begitu juga, al Imam asSyahid berkata pada penutup Risalah al Jihad ;
Sesungguhnya ummat yang menyebabkan kematian dengan cara yang baik dan mengetahui bagaimana untuk mati dalam kematian yang mulia, Allah mengurniakan kepadanya kehidupan yang mulia di dunia dan kenikmatan yang abadi di akhirat. Tidak adalah al Wahan yang melemahkan kita yakni kecintaaan kepada dunia dan kebencian kepada mati. Maka persiapkanlah diri kamu untuk amal yang besar ini dan inginkanlah kepada kematian, nescaya akan diberikan kepadamu kehidupan. Dan ketahuilah kematian itu tidak dapat tidak daripadanya. Ianya (kematian) adalah sekali sahaja, jika kamu jadikannya pada jalan Allah jadilah ia keuntungan di dunia dan balasan pahala di akhirat. Tidaklah menimpa kamu melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Maka ketahuilah, dengan kematian yang mulia itu kamu berjaya dengan kebahagian yang sempurna. Semoga Allah mengurniakan kepada kami dan kepadamu kemuliaan mati syahid di jalanNya.
Ayuh syabab!Bangkitlah!