Kita dan Perubahan.“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga   mereka mengubah nasib mereka sendiri.” (Ar-Ra’d: 11)


Ketikamana Allah SWT menurunkan al-Quran kepada Rasulullah SAW, lalu baginda membacakannya kepada kaum Arab pada waktu itu, al-Quran memberikan kesan yang sangat mendalam terhadap jiwa mereka dan menguasai sepenuh hati mereka, dengan itu Allah mengubah diri mereka menjadi peribadi-peribadi yang sangat berbeza keadaan mereka selepas memeluk Islam jika dibandingkan dengan keadaan mereka semasa jahiliyah.