Kembara lagi

Dalam buku silibus BADAR SHAMS,mukasurat 20,ada tulisan yang berbunyi :

Sekiranya pendedahan itu tidak mendatangkan sebarang faedah dan kepentingan kepada orang ramai,bahkan memburukkan nama orang yang terlibat,maka keburukan dan kejahatan itu tidak boleh disebarkan.

Sidang penulis yang saya sanjungi.

Kebebasan Bersuara.
Kebebasan menyuarakan Pendapat.
Kebebasan Mengkritik.
Kebebasan Menyanjung.
Kebebasan Membuat Pilihan.

Semua itu kurniaan Allah.
Jangan salah guna.

"Aku yang baik,Koreksi yang buruk"