Ikhwah,saya kembali.

Innalhamdalillah.Thummalhamdulillah.
Insha a Allah,ini adalah permulaan.
Setelah sekian lama menyepi tanpa tanda.
Saya kembali.

Terlalu lama hidup senang,akhirnya menyebabkan kita lalai.
Alhamdulillah,Allah menjadikan Mukmin ini bersaudara.
Saling menjaga,menasihat.
Agar kembali ke medan dan terus thabat.

Insha a Allah!